3Bird – stabilizowany mobilny radar ornitologiczny do badania korytarzy migracyjnych ptaków

Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom i gościom za udział w konferencji, która odbyła się 27.10.2022 roku i była podsumowaniem projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi: Morskie badania ptaków migrujących z użyciem stabilizowanego radaru ornitologicznego”. Tych, którzy nie mogli z nami być zapraszamy do przejrzenia prezentacji, pokazywanych na konferencji podsumowującej projekt.

Prezentacja w języku polskim autorstwa Krzysztofa Gajko z firmy 3Bird o nazwie „Wkład w rozwój technologii badań nad migracjami ptaków” (PDF)

Anna Suchowolec (3Bird) – Prezentacja projektu pod nazwą „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi: Morskie badania ptaków migrujących z użyciem stabilizowanego radaru ornitologicznego” (PDF)

Prezentacja w języku angielskim Sibylle Giraud z firmy Robin Radar Systems: Use of radar technology in Environmental Impact Assessments (PDF)

Konferencja odbyła się 27.10.2022 w formule online.

Projekt był realizowany w ramach schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” i korzystał z dofinansowania otrzymanego od Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021.