Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Firma 3BIRD K.GAJKO J.KSEPKO SPÓŁKA JAWNA w partnerstwie z firmą z Królestwa Norwegii Stable AS obecnie realizuje projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi: Morskie badania ptaków migrujących z użyciem stabilizowanego radaru ornitologicznego„ w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, schemat – Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich, numer umowy o dofinansowanie: UWP-NORW.19.01.02-20-0001/20. Termin realizacji projektu: 19.04.2021 – 31.12.2022. Operatorem Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Projekt „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi: Morskie badania ptaków migrujących z użyciem stabilizowanego radaru ornitologicznego” korzysta z dofinansowania o wartości 463 984,63 EUR otrzymanego od Norwegii, całkowita wartość projektu 3 131 394,91 PLN. Celem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie i wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi oraz rozwiązań technologicznych dzięki wzmocnieniu współpracy z firmą Norweską oraz ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach projektu zostanie zastosowane innowacyjne zintegrowanie technologii morskich stabilizowanych platform z technologią pomiarów radarowych ptaków migrujących.