Prezentacje z konferencji podsumowującej projekt

Prezentacje z konferencji podsumowującej projekt

3Bird – stabilizowany mobilny radar ornitologiczny do badania korytarzy migracyjnych ptaków Serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom i gościom za udział w konferencji, która odbyła się 27.10.2022 roku i była podsumowaniem projektu pod nazwą „Opracowanie i...