Firma 3Bird K.Gajko J.Ksepko Sp.j. zaprasza na seminarium otwierające projekt: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi: Morskie badania ptaków migrujących z użyciem stabilizowanego radaru ornitologicznego” realizowany w ramach schematu „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich” programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje”. Projekt korzysta z dofinansowania otrzymanego od Norwegii w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną spotkanie odbędzie się w formule online 10.09.2021, godz. 9.00

Rejestracja prowadzona jest do dnia 07.09.2021 za pomocą formularza elektronicznego dostępnego pod adresem https://form.jotform.com/212241727560046. Po zakończeniu rejestracji zainteresowani uczestnicy otrzymają link z zaproszeniem do udziału w seminarium na platformie ZOOM.

PROGRAM SEMINARIUM

9.00 – 9.10          Otwarcie spotkania, przedstawienie celu, programu, wkładu Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014 -2021,Konrad Piekarski, 3BIRD

9.10 – 9.40          Rola i wykorzystanie badań radarowych w monitoringach przedinwestycyjnych dotyczących morskich farm wiatrowych z uwzględnieniem wpływu dokładności pomiarów wysokości przelotu ptaków na analizę oddziaływania na środowisko, Adam Zbyryt, Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku

9.40 – 10.00       Obszar działania, misja i doświadczenie 3BIRD K.Gajko J.Ksepko Sp.j., lidera projektu, w zakresie pozyskania najwyższej jakości danych środowiskowych w celu zabezpieczenia populacji ptaków migrujących w procesach przedinwestycyjnych morskich farm wiatrowych, Jacek Ksepko, 3BIRD

10.00 – 10.10     Wyzwania w stabilizowaniu urządzeń wewnątrz i na pokładach statków, rozwiązania technologiczne wypracowane przez STABLE AS, partnera projektu, Konrad Piekarski, 3BIRD

10.10 – 10.40     Cel i założenia projektu „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi: Morskie badania ptaków migrujących z użyciem stabilizowanego radaru ornitologicznego”, Krzysztof Gajko, 3BIRD

10.40 – 10.50     Podsumowanie i zakończenie spotkania