Niezależny instytut badawczy – Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej prowadzi badanie stabilizowanego radaru ornitologicznego, technologii opracowanej w ramach projektu. Badania polegają na pomiarach rzeczywistej kompensacji falowania stabilizowanego radaru ornitologicznego w warunkach zbliżonych do naturalnych. Warunki zbliżone do naturalnych zostały osiągnięte poprzez zastosowanie platformy ruchowej, o odpowiednich parametrach udźwigu, zakresach ruchów, prędkości i wartości przyśpieszeń, która odtwarzała falowanie morza. Obciążenie wynikające z oporów powietrza było symulowane poprzez dociążenie konstrukcji balastami o masie wyliczonej przez 3Bird. Ważnym elementem testów jest omówienie wyników analizy statystycznej w zespole składającym się z przedstawicieli 3Bird, Instytutu badawczego i firmy Stable (partnera projektu). Zapraszamy do obejrzenia materiału dostępnego pod linkiem

FILM